Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Wędrujące madonny

To nowa odsłona prężnie działającego przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego Twórczego Klubu Seniora, którego prezesem jest znany tarnowski animator kultury – Andrzej Trubulski, a duszpasterską opieką otacza ks. dr Jacek Soprych. Tym razem twórczy i niezwykle kreatywni seniorzy zaprezentowali oryginalnie pomyślany projekt pt. "Na ścieżkach ikon, czyli jak zostać ikonopisarzem?”, rozpisany na cykl wystaw wykonanych przez siebie ikon, który zainaugurowany został poświęceniem ikon w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. I tak, w listopadzie twórczy seniorzy zorganizowali wystawy w Domu Seniora przy ul. Starodąbrowskiej /1-5/, PWSZ przy ul. Mickiewicza /6-12/, Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Piłsudskiego /13-19/, w Galerii Niebieskiej MBP przy ul. Krakowskiej /20-25/ i w swojej siedzibie czyli Galerii Klubu Seniora przy ul. Urszulańskiej /26-30/. Była to propozycja kulturalno-warsztatowa skierowana do szerokiego grona tarnowskich seniorów. Uczestnicy projektu zapoznali się z szerokim kontekstem ikony, a więc z jej teologią, historią oraz z praktyką pisania. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe były okazją do zgłębiania wiedzy, rozwijania talentów, kształtowania postaw obywatelskich i edukacji przez sztukę poprzez poznawanie kultury regionu. Przede wszystkim była to możliwość spędzenia wolnego czasu i aktywizacji seniorów.

Kluby Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większość Klubów funkcjonuje przy:
- organizacjach pozarządowych,
- ośrodkach kultury,
- spółdzielniach mieszkaniowych lub Radach Osiedli,
- parafiach.
W Klubie Seniora można się więc spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Taka właśnie jest idea Klubów Seniora - mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.
Kluby Seniora zrodziły się z przekonania, że pasja i chęć działania są niezależne od wieku. Ludzie, którzy przez całe życie byli aktywni i przedsiębiorczy, po przejściu na emeryturę w naturalny sposób szukają nowych przestrzeni do samorealizacji. W życiu wielu osób dopiero po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce pojawia się wyraźna potrzeba i czas, aby zrobić coś dla siebie i swojej społeczności.
Nie inaczej jest też w Tarnowie, gdzie takich placówek jest kilkadziesiąt. Niektóre z nich przekształcają  się w Uniwersytety Trzeciego Wieku.  Niektóre specjalizują się w pewnych formach aktywności, np. sportowych, artystycznych. W większości przypadków profil ich działalności zależy od ich założycieli i głównych animatorów.

W Twórczym Klubie Seniora działającym przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe taką osobą jest obdarzony wieloma talentami, charyzmatyczny Andrzej Trybulski.. Na emeryturze nadal projektuje wnętrza domów jednorodzinnych oraz meble. Ilustruje książki i kalendarze, tworzy plakaty i znaki graficzne. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. W wolnym czasie słucha jazzu i chodzi na długie wycieczki.

Klub połączył aktywnych i ciekawych świata ludzi. Stał się miejscem pracy twórczej seniorów - w klubie odbywają się warsztaty z różnych dziedzin sztuki: malarstwa, grafiki, muzyki. Pod okiem ekspertów seniorzy zostali przygotowani do pracy z dziećmi, a dzieląc się swoimi umiejętnościami artystycznymi przeprowadzili zajęcia dla najmłodszych w lokalnych świetlicach lub placówkach dziennego wsparcia.

Andrzej Trybulski, architekt, urbanista, pedagog, grafik, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Urodził się 14 stycznia 1945 r. w Tarnowie i tu ukończył III LO. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej malarstwo i grafikę u prof. Krystyny Wróblewskiej. Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i uzyskał dyplom mgr inż. architekta w 1969 r., tam też odbył studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki u prof. Wiktora Zina w 1998 r.

W dorobku zawodowym posiada liczne plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miast byłego województwa tarnowskiego. Jest autorem wielu projektów architektonicznych m. in.: adaptacja budynków zagrodowych Wincentego Witosa na muzeum, budynek UG w Ciężkowicach i leśniczówka w Jastrzębi, pomnik Sandora Petofiego w Tarnowie, adaptacja wnętrz hoteli („Cristal Park” w Tarnowie i „Unitra” w Polańczyku), adaptacja poddaszy i wnętrz oraz elewacje sądów w Tarnowie, Bochni i Brzesku, kilkadziesiąt projektów domów mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (w tym wnętrza). Znaczący udział w jego twórczości stanowi sztuka sakralna, m. in.: dzwonnica przy kościele XX. Filipinów , remont i modernizacja obiektów i wnętrza klasztoru kamedułów na Srebrnej Górze w Krakowie, koncepcja modernizacji katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Odessie, projekt wnętrza i wyposażenia kościoła pw. MM Kolbego w Tarnowie, a ostatnio kapliczki MB w Skrzyszowie-Zabagniu i św. Józefa w Skrzyszowie-Bieńkówce.

Należy do nielicznej grupy architektów, którzy równolegle do pracy zawodowej wypowiadają się w dziedzinie sztuk plastycznych (ponad 200 projektów plakatów – w tym I nagroda na 200-lecie diecezji tarnowskiej; znaki graficzne – m. in. „Biblos”, KIK, „Pueri Orantes Tarnovienses”, „Pueri Cantores Sancti Nicolai”; MBP. Pieczęcie parafii, m. in. pw. Chrystusa Króla w Stanisławowie, pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie, pw. MM Kolbego w Tarnowie. Autor szat graficznych kilkunastu książek i kilkudziesięciu wydawnictw - współzałożyciel i redaktor graficzny czasopisma ogólnopolskiego Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży „Wzrastanie” (1986-1990). Redaktor graficzny  „Tarnowskiego Informatora Związkowego Solidarność” MKZ Małopolska (1981), czasopisma KIK „Odpowiedź”, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej „Tarnowianin” (1989-1990), Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Nasze Sprawy”, biuletyn prafialny „Maksymilian”. Autor licznych grafik (m. in. grafika Karoliny Kózkównej, oficjalnie używana w wydawnictwach okolicznościowych oraz dekoracjach kościelnych i miejskich podczas wizyty Jana Pawła II w Tarnowie).

Od początku istnienia parafii pw. MM Kolbego w Tarnowie corocznie projektuje Ciemnicę i Grób Pański (nagroda KAI w konkursie ogólnopolskim 2013). Współzałożyciel twórczej grupy „TA”, uczestnik wszystkich wystaw zbiorowych grupy (1988-1989). Twórczość prezentował na kilkunastu autorskich wystawach. W Krakowie, podczas Międzynarodowych Biennale Architektury (1985-1991), w Instytucie Francuskim, w Pałacu Sztuki (wystawa „Profesorowie i Studenci” towarzysząca jubileuszowi 70-lecia Politechniki Krakowskiej 2015) oraz w Tarnowie (KIK, Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Lustrzana).

W swoim dorobku posiada projekty medali i okolicznościowych stempli pocztowych, scenariusze wystaw (Tarnów, Poznań, Warszawa), scenografie sztuk teatralnych.
Jego prace graficzne i malarskie znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych, we Francji, Włoszech, Niemczech, Anglii, Polsce oraz w archiwach Watykanu. 

Przygotował – Ryszard Zaprzałka
Zdjęcia – Paweł Topolski (tarnow.pl)