Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Erasmus+

Człowiek z natury jest dobry, zlo zaś pochodzi z niewiedzy... 

Nazwa nawiązująca do Erazma z Rotterdamu - jednego z najwybitniejszych humanistów renesansu,  to znany europejski program edukacyjny dla młodzieży. W jego ramach w dniach 13-19.07.2021 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach odbył się kurs szkoleniowy „Theatre as a Tool for Achieving Social Goals” w którym udział wzięło dziesięć 3-osobowych zespołów złożonych z osób na co dzień pracujących z młodzieżą. Uczestnicy kursu szkoleniowego do Wierzchosławic przyjechali z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Litwy, Słowacji, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Polski. Pracownicy młodzieżowi z tych  krajów uczyli się w jaki sposób wykorzystywać zagadnienia dotyczące teatru do osiągania celów społecznych. W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznawali się min. z tematyką: psychologii sceny, świadomości własnego ciała, prawidłowej dykcji, przełamywania ograniczeń związanych z nieśmiałością oraz wystąpieniami publicznymi, teatrem: plastycznym, improwizowanym, lalek, pantomimą. Temu celowi służyła również wizyta w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.  Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty.

W gościnnych progach tarnowskiego teatru uczestnicy kursu szkoleniowego zapoznali się z kulisami pracy w teatrze, obejrzeli zaplecze techniczne, miejsca gdzie wykonywane są stroje dla aktorów oraz scenografie, trzy sceny wraz z ich zapleczem (scena duża, scena mała, scena underground), miejsce z którego nagłaśnia się i oświetla scenę główną, foyer teatru, a także dach teatru który również wykorzystywany bywa jako kolejna scena teatralna.

W trakcie wizyty uczestników projektu w tarnowskim teatrze odbyła się również rozmowa na takie tematy chociażby jak: specyfika zarządzania instytucją kultury jaką jest teatr, rola tarnowskiego teatru w wychowywaniu i kształtowaniu gustów młodzieży, doświadczenia w zakresie współpracy na linii teatr - organizacje pozarządowe. Kurs szkoleniowy „Theatre as a Tool for Achieving Social Goals” zrealizowany został w ramach programu Erasmus+.

Program Erasmus, swą nazwą nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, niderlandzkiego filologa, filozofa, pedagoga, jedenego z czołowych humanistów renesansu, propagatora kultury antycznej, pisarza, myśliciela chrześcijańskiego i  katolickiego duchownego. Głosił on, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy.

Erasmus  został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W latach 1995 - 2006 Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007-2013 Erasmus został częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” a od roku 2014 to działa pod nazwą ERASMUS+.

Erasmus+ to  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się poza formalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Ryszard Zaprzałka

zdjęcia - Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach