Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Książka przy porannej kawie 2

Mariola Kruszewska "Czereśnie będą dziczeć"

To książka, która wiele zmieniła. Cieszę się, że wpadła w moje ręce - pisze o swoim wyborze Agnieszka Winiarska, ceniona aktorka Teatru Nie Teraz, znanego w całej Polsce ze swoich znakomitych spektakli m.in. Ballada o Wołyniu czy Wyklęci, oryginalna poetka, zaś ostatnio ceniona recenzentka. Przypomnijmy, że recenzowana przez Agnieszkę Winiarską książka została nominowane do jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce - Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Bohaterowie opowiadań Marioli Kruszewskiej, laureatki m.in. Nagrody Literackiej Miasta Gdańska im. B. Faca za 2016 r., to najczęściej przesiedleńcy, wygnańcy, migranci usiłujący »zapuścić korzenie« w nieznanej im dotąd ziemi, na różne sposoby starający się zaleczyć zadane im przez historię rany, odnaleźć utracony rytm i sens życia. Książka Marioli Kruszewskiej to mały opowieściowy traktat o niepowtarzalności każdego istnienia, jak również rzecz o tym, co wspólne w naturze i losie człowieka. To jednocześnie nadzwyczaj barwna, pełna językowego uroku i narracyjnej witalności opowieść o ludziach, którzy wbrew skazującym ich na nieobecność wyrokom historii - walczą. I nie poddają się.

Czytaj więcej...

Jak w szatańskim kotle – „Wywiad z władzą” Oriany Fallaci

Nie sposób zacząć recenzji na temat tej książki – pisze nasza stała korespondentka Ewa Tomasik  (EWATOM.AYZ.PL) pedagog i ceniona aktorka Teatru Nie Teraz, nie wspominając o innych, kluczowych światopoglądowo dziełach Oriany Fallaci, włoskiej dziennikarki i pisarki, kobiety o przenikliwym intelekcie oraz niezwykle lekkim piórze, co sprawia, że jej książki „połyka się” od razu.  Fallaci słynie – wydano na nią nawet za to wyrok śmierci – ze zdecydowanej krytyki islamu. Jako Włoszka miała okazję obserwować napływ „imigrantów” od najwcześniejszych faz owej „migracji”. Poznała też najwybitniejszych przedstawicieli owej religii. Uważam więc, że jej stanowisko jest miarodajne do oceny tego zjawiska. Oriana uważa, że kontrolowany  i celowy napływ ludności muzułmańskiej to ogromne zagrożenie dla kultury europejskiej i w efekcie jej koniec. Postrzega islam jako groźną ideologię totalitarną opartą po pierwsze na dyskryminacji płciowej (ucisk kobiet – niewyobrażalny w dzisiejszym postępowym świecie) oraz agresji wobec innych religii, kultur. Ponadto niechętną  wszelkim zmianom, złagodzeniom, asymilacji… Jedyny ratunek Fallaci upatruje w religii chrześcijańskiej, mimo zdeklarowanego ateizmu.

Czytaj więcej...

Książka przy porannej kawie

czyli Agnieszka Winiarska recenzuje...

Tym razem, nasza stała współpracowniczka, aktorka Teatru Nie Teraz, znanego w całej Polsce ze swoich znakomitych spektakli m.in. "Ballada o Wołyniu" czy "Wyklęci", ceniona i nagradzana poetka, wzięła na swój literacki warsztat „Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach". Książkę, starannie wydaną przez Wydawnictwo Literackie, będąca wspaniałą lekcję historii i fascynującą opowieść o szesnastowiecznych kobietach. Anna Brzezińska utkała przepiękną opowieść o czasach ostatnich Jagiellonów. Królewny dorastały w XVI-wiecznej rezydencji na Wawelu, który był zupełnie inny niż obecne tam muzeum.

Czytaj więcej...

Wygnaniec rzeczywistości, outsider świata

z cyklu - Ewa Tomasik recenzuje

Wiersze zawarte w najnowszym tomiku poezji Ryszarda Smagacza „Smagany wierszem” łączy konsekwentnie budowany wizerunek bohatera lirycznego i osoby mówiącej w jednym, a pewnie i po części autora – poety, człowieka kultury, wrażliwca, ale i człowieka czynu. Nie można się oprzeć porównaniom z innym współczesnym bohaterem lirycznym, powszechnie znanym – Herbertowskim Panem Cogito. Już pierwszy z tomiku wiersz, lapidarny w formie i oszczędny w treści kojarzy się z „Przesłaniem Pana Cogito”. Utrzymany w tonie inwokacyjnym zachęca czytelnika – człowieka myślącego, poetę, śmiertelnika do afirmacji treści, minimalizacji formy, która tak łatwo może zniekształcać i wprowadzać w błąd. Dlatego trzeba słowo trzymać w ryzach, musi ono być odbiciem życia, wyrazicielem myśli, elementem wtórnym.

Czytaj więcej...