Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Krakowskie życie literackie (i nie tylko) okiem tarnowianki

Z CYKLU – ZA STOLIKIEM 

 „Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy się stać wielcy.”
Autor: Mark Twain

Obserwacja „zza stolika” ma swój nieodparty urok - dywaguje znana tarnowska poetka i nasza stała wspólpracowniczka Justyna Babiarz.  Daje przecież szansę na ocenę utworów, osobowości, stylów, a czasem nawet… charyzmy jakiegoś artysty. Dzięki niej mogę śmiało stwierdzić, że jedną z najbardziej charakterystycznych i ujmujących osobowości świata poetyckiego Krakowa jest obecnie Aneta Kielan-Pietrzyk, którą miałam zaszczyt poznać na warsztatach nieformalnej grupy poetyckiej o nazwie – Grupa Każdy. Wpływ jej artystycznego indywidualizmu sięga jednak znacznie szerzej niż ramy bodajże najbardziej artystycznego miasta Polski. Wiersze tej młodej, urodzonej w 1981 roku w Proszowicach koło Krakowa, poetki tłumaczone były do tej pory na inne języki słowiańskie, jak – czeski oraz słowacki, a ponadto na język litewski. Poza tym publikowano je dotąd w wielu pismach, m. in. w – „Znad Wilii” oraz antologiach takich jak – „Słony smak piękna – Zaduszki Poetów” (2003), „Każdy Rodzi się Poetą – Na Jubileusz” (2005), „I Bronowicki Karnawał Literacki” (2006), „Sfera 2 – Almanach Koła Młodych przy SPP” (2006), a także – „Ewokacja” – almanach opublikowany z okazji dwudziestej rocznicy istnienia Grupy Każdy.

Poetka zawsze ceniła sobie słowo drukowane, książkę „papierową”, stąd w tym częstokroć internetowo-elektronicznym świecie jej indywidualne publikacje to, oprócz prezentacji wierszy w Sieci (gdzie niektóre z nich publikowane są na fotografiach), również trzy wydane drukiem tomiki zatytułowane – Z dnia na dzień (2001), Przystań (2005), Wariant na życie (2007), czyli książka poetycka, która najbardziej określa samą autorkę, a także – Bezkres (2009).
W 1996 roku Aneta Kielan-Pietrzyk zajęła drugie miejsce w konkursie poetyckim organizowanym przez Radio RAK, gdzie nagrodzono jej wiersz pt. „Z dnia na dzień”. W 2007 roku natomiast została Laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w Dziedzinie Literatury. Od 2010 do 2012 roku z kolei prowadziła działalność artystyczną, m. in. jako Przewodnicząca Koła Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie.

Artystka ta jest twórcą o bardzo szerokich horyzontach, z serca i duszy – poetką, fotografem – z zamiłowania, a z zawodu – księgową, absolwentką dwu krakowskich uczelni ekonomicznych – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Akademii Ekonomicznej. Prywatnie natomiast jest żoną i mamą dwójki małych dzieci, a także osobą obdarzoną wielką empatią i wrażliwością na drugiego człowieka, uczynną i przystępną. Ponadto – w najlepszym tego słowa znaczeniu – zwykłą w swojej oczywistej niezwykłości. W przyszłość patrzy z optymizmem. Posiada poza tym zmysł odnajdywania pierwiastka metafizycznego w prozie powszednich dni, co niezmiernie sprawnie udaje jej się oddać właśnie na wersach swoich wierszy... Promieniując wewnętrznym ciepłem łamie stereotyp artysty-egocentryka. Swoim twórczym doświadczeniem z kolei aktywnie dzieli się z innymi, organizując i prowadząc różne spotkania poetyckie, artystyczne, z jakich na miejsce pierwsze „wysuwają się” warsztaty literackie Grupy Każdy, której opiekunem jest już od ponad czterech lat. Odbywają się one pod przewodnictwem Anety Kielan-Pietrzyk w każdą pierwszą środę miesiąca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, posiadając tym samym markę spotkań regularnych. Grup i zrzeszeń poetyckich, których była lub w dalszym ciągu jest członkiem, zebrało się jak dotąd już kilka. Obecnie należy do: Krakowskiej Konfraterni Poetów, Grupy Poetyckiej „Każdy...” przy Radio ALFA, dawnej była natomiast członkiem – Formacji Szesnaście przy Dworku Białoprądnickim oraz działającego przy SPP Koła Młodych.

W latach 2013-2015 prowadziła z kolei cykl spotkań, których już sam tytuł –„Poetyckie Rozważania” – przywołuje na myśl klimat zadumy i refleksji. W okresie od 2010 do 2017 roku współpracowała w charakterze recenzentki tomików poetyckich z wydawanym przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie pismem – „Lamelli”, dzieląc się z czytelnikami ciekawymi spostrzeżeniami, głęboką analizą literacką oraz swoim żywym, bystrym spojrzeniem na świat.
Od około 2003 r. natomiast ta poetka i działaczka kulturalna jest uczestniczką różnych zjazdów poetyckich oraz nocy poezji: w Wilnie, Cieszynie, Opolu, Niepołomicach i… w Krakowie.

Poezja Anety Kielan-Pietrzyk jest liryką intelektualną, dotyczącą wydarzeń dnia powszedniego, naszej codzienności, którą opisuje ona z wielką mądrością, błyskotliwością oraz szczerością. Należy podkreślić, że cechy te dostrzegane są często przez jej wiernych czytelników. Artystka pisze częstokroć również na temat miłości, która, jest dla niej, podobnie jak dla wielu innych twórców, tematem-rzeką. Przelane przez nią na papier myśli są zawsze celne, eleganckie w swojej klarowności oraz w głębi przekazu. Wiersze natomiast są krótkie i białe, ponieważ takie właśnie Aneta uwielbia czytać i konstruować. Jej poezja ukazuje w delikatny i nienachlany sposób to co nas otacza, a także prawdę o nas samych. Dąży przy tym w swojej formie oraz treści do lirycznego aforyzmu, przywodząc pod tym względem na myśl dorobek Jerzego Leca. Dobre i interesujące rymy docenia, ale nie są one jej jednak bliskie ani jako odbiorcy, ani jako twórcy. Jako artystkę rozwija ją z kolei nie tylko pisanie wierszy, ale również prowadzenie warsztatów poetyckich Grupy Każdy, które otwierają ją na twórczy świat innych ludzi. – Tam wiersze odczytywane są na głos, tam też właśnie autorka spotyka się z liryką z innej jej strony; a będąc odbiorcą wierszy innych twórców uczy się bowiem zawsze czegoś nowego. Aktywnie działa również w Internecie, prowadząc stronę autorską na portalu FB:
https://www.facebook.com/Aneta-Kielan-Pietrzyk-331957030220556/.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z intelektualną, ambitną twórczością poetycką oraz działalnością kulturalną tej młodej, charyzmatycznej, krakowskiej artystki.

Autor: Justyna Babiarz - Wykorzystane w artykule fotografie pochodzą z portalu FB.