Witryna korzysta z plików cookies,które są niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania .W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić warunki ich przechowywania lub dostępu

Tablica dla mędrca i pielgrzyma

18. lipca zakończył się tygodniowy odpust w sanktuarium MB Szkaplerznej na Burku. Sumę tego dnia sprawował abp Stanisław Budzik, który w homilii zwracał uwagę, że prymas Stefan Wyszyński, którego słowa "Nie istnieje »niemożliwe«, gdy prowadzi i wspiera Maryja" były hasłem tegorocznego odpustu, był także bardzo zatroskany o los polskiej rodziny. Metropolita lubelski, wcześniej biskup pomocniczy tarnowski, poświęcił i odsłonił także w tym niezwykłym drewnianym kościółku tablicę pamiątkową zmarłego rok temu, 29 sierpnia 2020 roku, ks. dr. hab. Michała Bednarza - wybitnego kaplana i patrioty, wykładowcy Pisma Świętego w WSD w Tarnowie, wychowawcy wielu kapłanów w diecezji. - Większość kapłanów diecezji tarnowskiej to jego uczniowie. Także ja do nich należę. Dzielił się z nami swoją wiedzą, ujmował swoją radością, zapałem i bezpośredniością - mówił abp Budzik. Ja także miałem zaszczyt słuchać jego wykładów i wielokrotnie rozmawiać z nim o ukochanej przezeń Ziemi Świętej...

 

 

Ks. prof. Michał Bednarz z kościółkiem MB Szkaplerznej na Burku był związany niemal całe swe kapłańskie życie. Tu rano, jak tylko był w Tarnowie, przychodził odprawiać Mszę św., tu siadał i służył w konfesjonale. Był także wielkim czcicielem MB Szkaplerznej.

 

 

- Drewnianą tablicę pamiątkową, dostosowaną do charakteru wnętrza świątyni, umieściliśmy w miejscu, z którym chyba wszyscy, którzy nawiedzali kościół kojarzą ks. Michała, pod chórek, przy konfesjonale, w którym spędzał długie godziny. Dla nas, kapłanów, którzy wchodzimy do konfesjonału spowiadać będzie tablica przypomnieniem, jak ważna jest posługa szafarza sakramentu pokuty, a dla wiernych może przyczynkiem do życzliwego wspomnienia, i do modlitwy za niego - mówi ks. Piotr Mamak, kustosz sanktuarium.

 

 

Ks. profesor Michał Bednarz był nie tylko wybitnym biblistą, ale również, o czym wie niewielu, duszpasterzem podziemnej "Solidarności" i opiekunem osób internowanych podczas stanu wojennego.

 

Ks. Michał Bednarz urodził się 26 września 1939 roku w Skrzyszowie koło Tarnowa (i tam też został pochowany), jako syn Michała i Aleksandry z domu Zych. Egzamin dojrzałości złożył w 1957 roku w Tarnowie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku, w Tarnowie.

 

Jako wikariusz pracował w parafii Łącko – od 31 lipca 1963 roku do 31 lipca 1964 roku. Następnie podjął studia specjalistyczne z teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1964–1968), a później w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1968–1969), gdzie uzyskał licencjat z biblistyki w 1969 roku. W latach 1969–1971 studiował w Jerozolimie. Stopień doktora teologii w zakresie teologii biblijnej uzyskał w 1971 roku na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, habilitował się na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w 2001 roku.

 

     

 

Przez wiele lat był wykładowcą egzegezy Nowego Testamentu, historii zbawienia, teologii biblijnej, archeologii i geografii Palestyny w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1971–2015), Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie (1984–2000), Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Rzeszowskiej (1993–2012), Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie (2002–2012), a także w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (1998–2015), gdzie był adiunktem i kierownikiem katedry nauk biblijnych i patrystycznych, a następnie kierownikiem katedry Nowego Testamentu. Był również promotorem ponad 100 prac magisterskich, autorem wielu książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz audycji radiowych.

 

Ponadto sprawował obowiązki referenta duszpasterstwa inteligencji, sędziego prosynodalnego, diecezjalnego duszpasterza pracowników służby zdrowia, delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej, asystenta kościelnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, duszpasterza podziemnej „Solidarności” i opiekuna osób internowanych podczas stanu wojennego, przewodniczącego Komisji do spraw Apostolstwa Świeckich IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, redaktora „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, członka Rady Programowej Diecezjalnego Radia „Dobra Nowina”, członka Komisji Teologicznej w procesie kanonizacyjnym Sługi Bożej Stefanii Łąckiej.

 

 

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 20 grudnia 1980 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. 8 listopada 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W styczniu tego roku za wsparcie, jakiego udzielał w stanie wojennym działaczom tarnowskiego podziemia antykomunistycznego, samorząd powiatu tarnowskiego uhonorował go medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

 

Ksiądz prałat dr hab. Michał Bednarz zmarł 29 sierpnia 2020 roku. Miał 81 lat. Spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w rodzinnym Skrzyszowie.

 

za gośc.pl

Ryszard Zaprzałka